Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2016

Pengertian atau Definisi Islam Menurut Ulama Salaf (Terdahulu)

Gambar
Islam adalah sebuah agama yang MengEsakan Allah SWT  dan menjadikan Allah SWT satu-satunya sesembahan dan konsekuensinya mengingkari adanya Tuhan Selain Allah dalam apapun bentuknyadan dengan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. dan Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan dari Langit / agama samawi, yang diturunkan dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang dibawa Malaikat Jibril. Berikut ini definisi Islam menurut ulama-ulama Terdahulu. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam kitab An Nubuwwat  "Islam adalah berserah diri kepada Allah saja tidak kepada yang lainnya, dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dia tawakkal hanya kepada-Nya saja, dia hanya takut dan mengharap kepada-Nya, dan dia mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna, dia tidak mencintai makhluk seperti kecintaan dia kepada Allah… siapa yang enggan beribadah kepada…

Download Ebook - Peranan Pelajar Dalam Dakwah Islam

Gambar
Dengan nama Allah yang pemurah lagi mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, dan sejahtera ke atas seluruh hambaNya yang terpilih. Sebelum saya masuk kepada tajuk yang hendak saya sampaikan kepada saudara-saudara, sukalah saya melahirkan perasaan gembira yang tersemat di hati saya. Apa yang saya lihat di seluruh universiti dan pusat-pusat pengajian di dunia Islam, bahkan di setengah-setengah dunia bukan Islam, wujudnya kumpulan pemuda Islam yang beriman penuh dengan 'akidah Islam, menyedari tanggungjawab mereka sebagai orang Islam dan sanggup mengorbankan sepenuh tenaga mereka untuk menegakkan semangat Islam di pusat-pusat pengajian tinggi tersebut. Gejala ini patut sangatlah mendapat sanjungan, penghargaan dan sambutan dari orang yang mempunyai perasaan tulus ikhlas kepada dunia Islam, kerana Allah dengan kemurahanNya telah mengurniakan kepada umatnya yang lemah ini pemuda-pemuda yang tahu akan tanggungjawab. Mereka ini menunaikan tanggungjawab itu secara aktif…

Download Ebook - Tragedi Terbunuhnya Ustman Bin Affan ra.

Gambar
segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq, untuk dimenangkan dari agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya Muhammad bin Abdillah  yang telah menuntun dan membimbing ummatnya menuju cahaya terang benderang sehingga malamnya seperti siangnya. Juga kepada segenap para shahabatnya yang istiqomah dan penuh kegigihan lagi ketulusan jiwa menyampaikan apa yang mereka terima dari Nabinya  dengan tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun dari dirinya, semoga Allah meridhoi mereka seluruhnya dan Allah kumpulkan kita semua di dalam kelompoknya dan kita dimatikan oleh Allah  dalam keadaan seperti mereka dipanggil oleh Rabbnya 'Azza wa Jalla. Amin Yaa Mujibas Sailin. Ikhwati Fillah -semoga Allah memberi taufiq kepada kita- tidak diragukan lagi, bahwa tiada henti-hentinya musuh-musuh agama ini berusaha untuk menyeret kaum muslimin menuju juran…

Download Ebook - Tiada Khilafah Tanpa Tauhid dan Jihad

Gambar
Kepada mereka yang sesat jalan dan salah jalan kemudian mereka mengira bahwa mereka berada di atas kebenaran... Kepada mereka yang telah menyia-nyiakan kemampuan dan waktu – dalam jalan-jalan yang bengkok lagi salah – tanpa manfaat atau faidah...!!! Kepada mereka yang membuat kerusakan dan tidak membuat perbaikan, kemudian mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya atau bahwa mereka berada di pintu dari pintu- pintu Islam...!!! Kepada para pemuda Hizbut Tahrir yang disesatkan yang mencari kebenaran seraya jauh dari ta’ashshub kepada hizbnya dan kepada arbabul hizb...!!! Kepada para pencari kebenaran dan dalil – apa saja golongan mereka – seraya jauh dari ta’ashshub kepada hawa nafsu, tokoh dan partai...!!! Kepada mereka semuanya saya persembahkan kitab ini seraya mengharap semoga ia bagi mereka menjadi sebab hidayah dan petunjuk... dan Allah ta’ala memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya...

DOWNLOAD EBOOK
Mirror

Download Ebook Meraih Hidup bahagia (Syaikh Abdurrahman As-Sa'adi)

Gambar
Buku ini menjelaskan secara gamblang kepada anda tentang kebahagiaan hakiki yang dicari setiap manusia yang diambil dari dalil-dalil al-Quran yang dijelaskan secara bijak dan mengena oleh syaik abdurrahman assaadi simak selengkapnya,
DOWNLOAD EBOOK

Mirror

Kumpulan Berita dan Identitas Pelaku Bom Panci di Bekasi

Gambar
Sebelum kami sajikan beritanya simaklah nasehat dari kami berikut ini, karena jaman sekarang benar benar jaman krisis ahlaq dan agama sehingga dijadikan celah bagi intelejen kafir untuk menyusupi pemikiran pemikiran teroris yang akan menhancurkan negri indonesia ini. Banyak yang semangat jihadnya tinggi namun tak seimbang dengan akidah yang memadai jadinya berpikir sekali tanpa memandang akibatnya,


"Indonesia memang negara yang berdasarkan hukum toghut ( hukum bukan islam), kami semua umat islam juga mengingkari hukum yang bisa dibeli dengan duit itu, tapi jika kalian menteror orang tidak bersalah karena beralasan hukum indonesia perlu dihancurkan itu bukan jihad tapi itu memang teror dan anda patut disebut teroris, karena anda telah membuat kekacauan dinegri yang sebagian besar penduduknya beragama islam dan cinta damai, sadarilah engkau masuk surga bukan karena amalanmu, tapi karena ridha Allah, jika engkau beramal dengan cara meneror untuk alasan jihad dan Allah…

Mutiara Nasehat : Indonesia Bukan Negara Islam, Tapi Bukan Alasan Untuk Meneror

Gambar
"Indonesia memang negara yang berdasarkan hukum toghut ( hukum bukan islam), kami semua umat islam juga mengingkari hukum yang bisa dibeli dengan duit itu, tapi jika kalian menteror orang tidak bersalah karena beralasan hukum indonesia perlu dihancurkan itu bukan jihad tapi itu memang teror dan anda patut disebut teroris, karena anda telah membuat kekacauan dinegri yang sebagian besar penduduknya beragama islam dan cinta damai, sadarilah engkau masuk surga bukan karena amalanmu, tapi karena ridha Allah, jika engkau beramal dengan cara meneror untuk alasan jihad dan Allah tidak meridhai perbuatanmu yang ada engkau mati konyol dan masuk neraka"

(Ashabul Muslimin)

Download Ebook Melacak Jejak Taghut Karya Syaikh Abdul Qadir

Gambar
Iman  seseorang  tidak  akan  syah  sampai  dia  kafir  terhadap  thoghut, Allah  ta’aalaa 
berfirman : 
Barangsiapa yang Kafir ( ingkar)  kepada Thaghut dan beriman kepada Alloh, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat… 
(QS. Al Baqoroh : 
256) 
Ayat  ini merupakan  tafsir dari syahadat Laa Ilaha Illalloh yang berisi An Nafyi (peniadaan) 
dan Itsbat (penetapan). 
An Nafyu maknanya  : Peniadaan uluhiyyah dari  setiap  yang diibadahi  selain Allah, 
dan seorang hamba merealisasikan dengan : 
­  meyakini kebathilan beribadah kepada selain Alloh 
­  meninggalkan peribadatan  macam ini 
­  Membencinya 
­  mengkafirkan pelakunya 
­  Memusuhi mereka. 
Inilah  yang  dimaksud  dengan  al  kufru  bith  thaghut  (kafir  terhadap  thoghut),serta 
inilah  tatacaranya  sebagaimana  yang  dituturkan  oleh  Syaikh  Muhammad  bin  Abdil 
Wahhab. DOWNLOAD EBOOK

Mirror

Janganlah Mendekati Zina (Ibnu Qayyim Al Jauziyah)

Gambar
 JANGAN MENDEKATI ZINA Oleh : Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah Pendahuluan
            الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله r وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، أما بعد ؛            Di dalam kitabnya "Al Jawabul Kaafi Liman Sa'ala 'an Ad Dawaa' Asy Syafi ", Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyah mengungkapkan tentang :
Bahaya Zina
            Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh zina merupakan bahaya yang tergolong besar, disamping juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab ( keturunan ), menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadai hal hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci diantara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan istri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka, yang ini semua jelas akan merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya zina itu – bobotnya – setingkat dibawah pembunuhan. Oleh karena itu, A…