Download Ebook Melacak Jejak Taghut Karya Syaikh Abdul Qadir

 


 
 
 Iman  seseorang  tidak  akan  syah  sampai  dia  kafir  terhadap  thoghut, Allah  ta’aalaa 
berfirman : 

Barangsiapa yang Kafir ( ingkar)  kepada Thaghut dan beriman kepada Alloh, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat… 
(QS. Al Baqoroh : 
256) 
Ayat  ini merupakan  tafsir dari syahadat Laa Ilaha Illalloh yang berisi An Nafyi (peniadaan) 
dan Itsbat (penetapan). 
An Nafyu maknanya  : Peniadaan uluhiyyah dari  setiap  yang diibadahi  selain Allah, 
dan seorang hamba merealisasikan dengan : 
­  meyakini kebathilan beribadah kepada selain Alloh 
­  meninggalkan peribadatan  macam ini 
­  Membencinya 
­  mengkafirkan pelakunya 
­  Memusuhi mereka. 

Inilah  yang  dimaksud  dengan  al  kufru  bith  thaghut  (kafir  terhadap  thoghut),serta 
inilah  tatacaranya  sebagaimana  yang  dituturkan  oleh  Syaikh  Muhammad  bin  Abdil 
Wahhab.
 
 
DOWNLOAD EBOOK


Mirror

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TANDA KIAMAT : ANAK SD JAMAN SEKARANG !! PUBER AWAL & RUSAK MORAL

DOWNLOAD GRATIS EBOOK HADITS SHAHIH MUSLIM (ARAB-INDO)

Kumpulan Foto-Foto Tanda Kebesaran Allah